Air Fryer Receptek 2. nyereményjáték szabályzat

Nyerj Philips Air Fryert nyereményjáték szabályzat 

Részvételi Feltételek

GastroHobbi 2014. Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt 41.) adószám: 27108510-2-09) mint Szervező nyereményjátékot szervez a 2024. 04. 11. napján kezdődő és 2024. 05. 06. napján végződő időszakban.

A nyereményjátékra (továbbiakban: „Akció”) a jelen – minden résztvevőre kötelező érvényű – Nyereményjáték szabályzat feltételei szerint kerül sor. Az Akcióban való részvétellel a résztvevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Feltételeket.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az Akció nyereményjáték szabályzatban meghatározott időtartamát annak hatálya alatt meghosszabbítsa, oly módon, hogy azt nyilvánosan közzé‐ és elérhetővé teszi az érdekeltek számára a jelen Feltételek szerinti módon.

Az Akcióban összesen 3 darab nyeremény kerül kiosztásra, 1-1 nyertes részére: 1 db Philips 7000 series Airfryer Combi XXL és 2 db  Philips 5000 series Airfryer XXL.

Az Akcióban kínált nyeremények kiosztására véletlenszerű sorsolással kerül sor 2024. 05. 22-én. A nyertesként generált résztvevő jogosult az Akcióban a számára kisorsolt nyeremény átvételére; a nyerteseket a Szervező az Akció lezárultával közzéteszi gastrohobbi.hu weboldalon.

Nyertes értesítése és a nyeremény átadása

A nyertest a Szervező a vásárlás során megadott elérhetőségeken, egyénileg értesíti és felkéri a nyertest egy postacím megadására, hogy a nyeremény szállításának körülményeit egyeztesse, és a nyeremény átvételéről pontosítson.

A Szervező nem felel azért, ha a nyertes nem elérhető, mert az általa megadott adatok részben, vagy egészben pontatlanok. Amennyiben nyertes 14 napon belül nem reagál a nyeremény átvételével kapcsolatban, úgy nyeremény átvételéhez való joga elveszik (jogvesztés), és a sorsolást egy új időpontban megismételjük.

A nyertesek nem követelhetik a nyeremény értékét pénzben.

A Szervező nem felelős a nyeremény neki fel nem róható okból bekövetkező késedelmes kiszállításáért vagy a szállítás meghiúsulásáért.

A Szervező nem felelős, ha az Akcióban való részvétel vagy annak lebonyolítása az ellenőrzési körén kívül eső okból (pl. vis major, hálózati probléma) ellehetetlenül vagy meghiúsul.

A Szervező nem felel a nyertes és/vagy harmadik személy által a nyereménnyel kapcsolatosan elszenvedett kárért. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a Szervező nem felel a nyeremény felhasználásával a résztvevők által elszenvedett vagy harmadik személyeknek okozott  károkért és sérülésekért.

A Szervező nem felel az Akcióban való részvételből származó közvetlen vagy közvetett károkért.

A Szervező bármikor jogosult az Akciót indoklás nélkül felfüggeszteni, a www.gastrohobbi.hu honlapon közzétett közleménnyel, ha visszaélésre vagy a Feltételek  megsértésére utaló jelet észlel. Ez esetben a Szervező nem tartozik semmilyen kompenzációval a résztvevőkkel szemben.

A nyeremény személyre szóló, és harmadik személyre nem ruházható át.

Személyes Adatok Védelme

Az Akció lebonyolítása megfelel a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak.

A résztvevők személyes adatai átadhatók a Szervező szerződéses partnereinek (akik az adatokat a Szervező utasításai szerint kezelik), a Szervező kapcsolt vállalkozásainak, az illetékes hatóságoknak és a nyertes esetében közzétehetők a jogszabályok és a jelen Szabályzat szerint. A Szervező az adatokat az Európai Unió más országaiba továbbíthatja.

A résztvevő jogosult a személyes adataihoz hozzáférni és azokat kezelni. A résztvevő jogosult a személyes adatai törlését, kijavítását, valamint a jogellenes adatkezelés beszüntetését kérni a

Szervezőtől az info@gastrohobbi.hu email címen. A résztvevők a személyes adataik védelme érdekében az illetékes hatóságokhoz és bírósághoz fordulhatnak.

A nyereményjátékra a magyar anyagi jog vonatkozik.

Debrecen, 2024.04.11.